EQUIP TÈCNIC


El nostre equip tècnic està format per entrenadors i monitors amb titulació en diferents àmbits esportius i formatius. 

Meri Bellvehí

Agnès Garrell

Ivet Escrich, monitora territorial i ex patinadora.

Gemma Espasa, entrenadora grup xou i patinadora de quartet i grup xou en actiu.