JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del Club està creada pels següents membres:

 • President: Eduard Casals.
 • Secretària: Yasmine Solé.
 • Tresorer: Michael Lochmann.
 • Vocals de diferents comissions: 
  • Responsable d´esportiva: Moisés Escrich.
  • Responsable d´imatge i comunicació i àrea social: Ana Grau.
  • Responsable grup Categoria A lliure: Marta Sans.
  • Responsable grup Categoria B lliure: Nuri Nogueras.
  • Responsable del patinatge escolar: Jesús Maria.
  • Responsable de Figures Obligatòries: Jesús Maria.
  • Responsable del Grup Xou: Marian Cánovas.