NORMATIVA INTERNA

• L’activitat del Club de Patinatge Artístic Caldes d'Estrac es desenvolupa al Pavelló de Caldes. 

• Es demana la màxima puntualitat pel bon funcionament de l’activitat. Als entrenaments (inici i acabament) , als trofeus i a les proves de nivell. En el cas de que el patinador /a arribi amb retard, heu d’avisar amb antelació al President del Club. 

• En cap cas es poden quedar els /les patinador/es sols/es abans o desprès de l’entrenament. Ha de recollir-los un adult autoritzat a l’acabament de l´entrenament.

• Els /les patinadores han d´equipar-se correctament per a la pràctica del patinatge:patins, mallot, mitges i cabell recollit fora de la cara. En cas de fred es vestiran amb roba d´abric.

• Els/les patinadores s´han de canviar al vestidor, mai a la pista o la graderia.

• La roba i les bosses s´han de deixar als vestidors. Els/les menors d´edat han d´anar acompanyats d´un adult autoritzat.

• No és permès baixar i pujar les escales amb els patins. El Club no es fa responsable d´un possible accident. Per tant, la bossa de patins es deixarà a peu d´escales i quan baixin de canviar-se se´ls posaran. Igualment quan finalitzin l´entrenament, es treuran els patins, els deixaran a peu d´escala i de baixada quan surtin dels vestidors els recolliran.

• L´equip tècnic també s´ha de canviar al seu vestidor i ha de portar sempre els patins als entrenaments. Se´ls posarà sota el seu criteri.

• És obligat que al finalitzar l´entrenament els /les patinadors/es recullin les seves pertinences, així com les ampolles d´aigua.

• Les instal-lacions que utilitzem són de caire públic, les hem de respectar. No es pot deixar cap tipus de deixalla al terra. Utilitzarem els contenidor i/o papereres.

• Els vestidors s´han de deixar en el mateix esta en que s´han trobat a l´inici de l´entrenament.

• Cal tenir cura de fer un bon ús de l´aigua (aixetes, fonts) i de fer un bon ús de l’energia elèctrica (llums vestidors).

• No pot haver-hi la presencia a la pista de mares/pares i/o acompanyants dels /les patinadors/es durant els entrenaments i des de l´inici fins al final no es poden dirigir a l´equip tècnic.

• Les /els mares/pares/tutors dels /les patinadors/es poden sol.licitar una reunió personal amb l´equip tècnic prèvia sol-licitud al President de la Junta Directiva.

• L’equip tècnic pot sancionar als/ les patinadores que demostrin un mal comportament.

• L´equip tècnic decideix amb l´aprovació de la Junta Directiva, la inscripció dels/les patinadores que consideren que estan preparats/des per anar a les competicions, trofeus i ales proves de nivell.

• El club té l´equipament esportiu propi per als/les patinadors/es. És obligatori per anar a campionats, proves de nivell i festivals en què hi participin (de moment mallot i jaqueta). El cost és a càrrec del soci. 

• L´incompliment del pagament de la quota durant dos mesos consecutius es resoldrà amb la baixa definitiva del Club i la reclamació del deute més despeses ocasionades.

• En el cas de baixa voluntària, el soci ha d´estar al corrent del pagament de les quotes i altres possibles despeses. En cas contrari els imports seran reclamats. Així mateix, ha de comunicar la baixa al Club amb 1 mes d’antelació, per tal de no girar la quota corresponent.

• Les despeses ocasionades per al retorn de rebuts impagats, són a càrrec del soci.

• Les quotes de la fitxa federativa (anual) del/la patinador/a per poder accedir a proves de nivell i/o competicions de la Federació Catalana de Patinatge, els trofeus, les Proves i qualsevol quota generada per la participació del /la patinador/a són a càrrec del soci (tutor del/la patinador/a).

• L´objectiu principal del Club és fomentar l´esport del patinatge artístic entre els/les patinadors/es del Club, dins i fora del municipi amb respecte i una bona competitivitat.

• Les dades personals facilitades pel soci, seran utilitzades per a ús exclusiu del desenvolupament de les activitats del Club i amb l’autorització dels responsables.

• El Club de Patinatge Artístic Caldes d'Estrac està a disposició del soci per a qualsevol qüestió.

• El Club de Patinatge Artístic Caldes d'Estrac, entrega a tots els socis una còpia de la Normativa Interna 2012, aprovada per l’Assemblea General Ordinària del 11 de Gener del 2012.